Travel in Chiang Rai

posted on 26 Dec 2008 14:47 by baszza

 

 

 

"เหนือสุดในสยาม     ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา   ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง"

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงราย

 

 

เชียงราย  เป็นจังหวัดเหนือสุดของดินแดนประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพฯ  829  กิโลเมตร 

มีพื้นที่  11,678  ตารางกิโลเมตร  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงที่มีความสลับซับซ้อนกัน

 

 

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1)

รถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศ ของ บ.ข.ส. และของเอกชน

เครื่องบิน  สายการบินไทย  สายการบินแอร์เอเชีย  จากทางอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว และ เทศกาลต่างๆ 

 

 

  

 

http://baszza.exteen.com

 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

 

 

http://baszza.exteen.com

 

 

http://baszza.exteen.com

หอนาฬิกาจังหวัดเชียงราย

จะเปลี่ยนสีช่วงเวลา  19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น.

 

 

http://baszza.exteen.com 

 

 

http://baszza.exteen.com

วัดร่องขุ่น

 

 

http://baszza.exteen.com

 

 

http://baszza.exteen.com

วนอุทยานภูชี้ฟ้า

 

 

http://baszza.exteen.com

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

http://baszza.exteen.com

 

 

http://baszza.exteen.com

 

 

http://baszza.exteen.com

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม 

ช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนมกราคม ของทุกปี

 

 

http://baszza.exteen.com 

 

 

http://baszza.exteen.com 

ดอยหัวแม่คำ  ทุ่งดอกบัวตอง

 

 

 

 พระตำหนักดอยตุง  และ  สวนแม่ฟ้าหลวง

 

ไร่แม่ฟ้าหลวง

 

ตลาดการค้าชายแดนแม่สาย

 

เทศกาลมหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า  ดอยแม่สลอง

ช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนมกราคม ของทุกปี

 

เทศกาลมหกรรมอาหารจังหวัดเชียงราย

ช่วงกลางเดือนธันวาคม ของทุกปี

 

เทศกาลวัฒธรรมสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง และ ลอยกระทง  (ลอยกระทง 4 ชาติ)

ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี

 

วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

 

วัดพระธาตุผาเงา  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

 

กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)

จัดทุกวันเสาร์  บริเวณสี่แยกสำนักงานยาสูบ ถึง สี่แยกธนาคารออมสิน

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกไปที่

ท่องเที่ยวเชียงราย  ข้อมูลการท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง

ย๊ะไปเร่ย กรุ๊ป  รับจัดโปรแกรมทัวร์ ของที่ระลึก ถ่ายภาพงานทั่วไป

 

เสนอข้อเสนอแนะ  คลิกไปที่

รับฟังความคิดเห็น

 

หมายเหตุ

-- ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จะอัพเดทเรื่อยๆ นะครับ ตามที่ผมได้ไปเที่ยวมา

 

Recommend